Çeviri İşletmeleri Toplantısı 2017 Kasım - İstanbul

Önümüzdeki dönemde ÇİD üyelerini 4 önemli organizasyon bekliyor:
 • ÇİD Basın Toplantısı – İstanbul – Aralık 2017
 • İş Dünyası ile Çeviri İşletmeleri Buluşması – İstanbul
 • Noterler ile Çeviri İşletmeleri Buluşması - İstanbul
 • Akademisyenler ile Çeviri İşletmeleri Buluşması - İstanbul
Avrupa Birliğinde Türkiye’yi temsil etmek ne anlama geliyor?
ÇİD’in EUATC üyeliği çok önemli bir gelişmedir. Evet, ama geçtiğimiz ay kamuoyuna ilan edilen bu üyelik Türkiye Çeviri piyasası için ne anlam ifade ediyor? Çeviri sektörü için özel olarak ayrılan AB fonlarından bizler Türk çeviri sektörü olarak ne şekilde yararlanmalıyız? Aslında tüm bu soruların yanıtlarını birlikte bulmamız, birlikte vermemiz gerekiyor. EUATC üyeliğimizin onaylanmasından sonra, artık bu imkânlardan hep birlikte yararlanma yoluna gitmemiz gerekiyor. Küçük işletme veya büyük demeden, tüm çeviri işletmelerinin yarar göreceği bir sistemi nasıl kurabiliriz? İşin daha başında iken konuyu doğru anlamak ve herkes için yararlı olacak adımları atmak gerekiyor. İşte sizlerle görüşmeyi istediğim önerilerinizi almayı istediğim konulardan biri bu…

Bu ayın seminer konusu
Bu toplantımızda bize seminer verecek olan dostumuz Sevgili Mete Özel, bizlere çeviri pastasını büyütmenin yolları konusunda bilgilendirme yapacak. Hepimizi yakından ilgilendiren bu seminerin işletmelerimizi yakından ilgilendirdiğini biliyorum. Daralan piyasalarda daima bir sorun olarak işletmelerin önüne bir sorun olarak çıkan hizmet fiyatları bu seminerde ana konu olarak ele alınıyor. Bu seminerde, çeviri hizmet ücretlerini olması gereken noktaya çekmek için ne gibi politikalar izlememiz gerektiğini izleyecek, bizim piyasamızdaki gerçekliği ele alacağız. İnanıyorum ki hepimizi yakından ilgilendiren bu konuda sizlerin de ekleyecek sözleriniz vardır.

Yönetici Okulu
Sevgili Talat Yazıcı’nın moderatörlüğünü yaptığı yönetici okulunda bu ay işletmemizi farklı kılmanın yöntemleri hakkında bilgi alacağız. Her piyasada olduğu gibi bizim piyasamızda da ciddi bir rekabet söz konusu iken, kendisini farklı konuşlandıran işletmelerin karlı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Peki, işletmenizi farklılaştırmanın yolları nedir?
 
Toplantı tarihi 30 Kasım 2017
Moderatör Dilek Yazıcı
Organizasyon başkanı Cihan Başarır
GÜNDEM
19.00 Kayıt – Networking
19.30
 • Açılış konuşması
 • EUATC Genel Kurulu
 • İstanbul, EUATC 2019 Konferansına aday
 • ÇİD Üyelik sisteminde yenilikler
 • İKAP programında gelişmeler
 • ÇİD Basın Toplantısı içeriği ne olacak
Rafet Saltık
19.45 Yurtdışı fuar katılımlarında devlet teşvikleri Cana Özgen Birler
19.55 Devlet teşviklerinde yeni uygulamalar Kürşat Özel
20.05 İş Ortaklarımızdan
 • Smartcat
Celal Yalçıtaş
20.10 Üye giriş töreni
 • HeliCo Dil Hizmetleri – Burcu Demirörs
 • Localex Dil Hizmetleri Ltd. – Bekir Diri
Rüya Kanık
20.35 Çeviri pastasını büyütmenin yolları ve fiyat rekabetinin sonu Mete Özel
21.00 Ara  
21.15 Yönetici Okulu
Seminer Konusu: Şirketinizi nasıl farklılaştırabilirsiniz
Rüya Kanık
22.15 Kapanış