7. Olağan Genel Kurul Toplantısı - 2019

Değerli Üyemiz,

Çeviri İşletmeleri Derneği Olağan Genel Kurulu ilan edilen ilk tarih olan 31.05.2019 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı için toplanmamıştır. Bunun yerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci tarih olarak ilan edilmiş bulunan 22 Hazirn 2019 Cumartesi günü saat 18.00’de Topçu Cad. No 2 Taksim, İstanbul adresinde bulunan POİNT HOTEL TAKSİM’de yapılacaktır. Bu toplantıda tüzüğümüz gereği çoğunluk aranmayacaktır.

Önemli: Aşağıda ilan edilen gündeme eklediğiniz hususlar için lütfen toplantıya bir önerge yazarak geliniz. Önergenizi seçilecek olan Divan Başkanına sunarak, üyeler tarafından kabul edilmesi kaydıyla tartışılmasını sağlayabilirsiniz.


Genel Kurula katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

22 Haziran 2019 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
GÜNDEM
 1. Açılış ve Saygı duruşu
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına yetki verilmesi
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
 4. Faaliyet dönemi gelir-gider tablosunun okunması
 5. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
 6. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve oylanması
 7. Denetim Kurulu raporunun müzakeresi ve oylanması
 8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
 9. Çeviri İşletmeleri Derneğinin Sektörel Dernekler Federasyonu SEDEFED’e ve dolayısıyla TÜRKONFED’e üyeliği hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması ve üyelik başvurusu yapılmasının müzakere edilmesi
 10. Çeviri İşletmeleri Derneğinin SEDEFED’e üyelik başvurusu yapılmasının oya sunulması
 11. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
 12. Etik Kurul, Danışma Kurulu yönetmeliklerinin görüşülmesi ve onaylanması
 13. Yeni Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 14. Yeni Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 15. Yeni Onur Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 16. Yeni Etik Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 17. Yeni Danışma Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 18. Yönetim Kuruluna fasıldan fasıla bütçe aktarma yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve oylanması
 19. Dilekler ve temenniler
 20. Kapanış


Tarih       : 22 Haziran 2019
Saat        : 18:00
Yer          : Taksim Point Hotel
                  Kocatepe Mahallesi, Topçu Caddesi, No: 2
                  Taksim, Beyoğlu, İstanbul