GALA

The Globalization and Localization Association
GALA, çeviri ve Yerelleştirme sektöründe örgütlenen kar amacı gütmeyen küresel bir dernektir. Üyelik geliştirme yoluyla faaliyetlerini yürüten GALA, çeviri sektörüyle ilgili toplumlar oluşturmak, standartları desteklemek, bilgi paylaşımı yapmak ve teknolojinin ilerlemesine zemin vermek suretiyle üye işletmelere ve kurumsal dil sektörüne hizmet eder.

Web sitesi üzerinden yayınladığı seminerlerde çeviride kalitenin geliştirilmesi ve çeviri profesyonellerinin sektör gereksinimleri doğrultusunda eğitilmesine dönük faaliyetler sürdüren GALA, gerçekleştirdiği yıllık konferanslarda sektör temsilcilerinin bir araya gelerek küresel gelişmeleri tartışmalarına zemin oluşturmaktadır.

Çeviri İşletmeleri Derneği ile GALA arasında yapılan protokol gereği, ÇİD üyeleri GALA konferanslarına özel olarak sağlanan üyelik indirimiyle katılmaktadır.

GALA hakkında ayrıntılı bilgi için ziyaret ediniz: www.gala-global.org