Çeviri İşletmeleri Derneği, özel ihtisas kuruları oluşturarak çeviri sektörünün gereksinim duyduğu konularda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Türkiye’de ve dünyada çeviri sektörün önde gelen işletmelerinin deneyimli temsilcilerinden oluşan ihtisas kurullarının temel amacı çeviri ürününe değer katmak ve çeviri işletmelerinin sanayi ve ticaret piyasalarının talep ettiği çeviri hizmetlerini daha yüksek nitelikte sunmasına zemin hazırlamaktır.

Sonuç olarak üye işletmelerin kazancını yukarıya taşımak hedefine hizmet etmesi için yürütülen bu programların kimisi çeviri mesleğini hedefleyen gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlarken, kimi programlar doğrudan işletmelerin farklı konularda eğitilmesi ve işletme yeteneklerinin arttırılmasına dönüktür.

Çeviri işletmelerinin yabancı pazarlarda etkinliklerinin arttırılması amacıyla birbirinden ayrı iki program yürütülmektedir. Sağlanan gelişmelerin ülkemizin istihdam gücünün değer bulmasına ve sonuç itibarıyla insanımızın düşünsel kapasitesinin ihracat gelirlerine dönüştürülmesine zemin hazırlayan bu programlar, bacasız sanayi dediğimiz çevri sektörümüzün lider oyuncuları olan Çeviri İşletmeleri Derneği Üyelerinin gelişmesine ve daha iyi kazanmasına katkı sağlayacaktır.