Çeviriye Üstün Hizmet Ödülüİyi işler yapanlar o iyi işleri övgü veya ödül almak için yapıyor değildir. İyi işler yapmak, insanların aldığı doğru eğitimin tezahürüdür. Ancak bir başka gerçek de var ki; insanlığa önemli hizmetlerde bulunacak buluş ve çalışmaların büyük bölümü sadece onları geliştirenler tarafından kullanılıyor ve topluma mal olmadan kaybolup gidiyor. Diğer bir deyişle, aslında bir farklılığı yakalayan insanların büyük çoğunluğunun gerçekleştirdiği övgüye layık işler kıyıda köşede yitip gidiyor. Bulanlar kendi amaçlarına varıyor ama buluşlarını topluma mal etme zemini bulamıyorlar.

Biz iyi işlerin ödüllendirilmesini, bu kapsamdaki çalışmaların dillendirilmesini, herkese duyurulmasını tercih ediyoruz. Bu tercihimizden de çok yönlü beklentimiz var, elbette… Bunlardan bazılarını aşağıda sıraladık…

İyi bir iş yapana teşekkür etmek,
 • onu teşvik ederken, başkalarını da iyi işler yapmaya teşvik etmektir;
 • iyi bir iş yapana cesaret ve enerji vermektir;
 • iş yapanlara işlerini iyi yapmaları için bir neden hazırlamaktır;
 • toplumda üzücü, kötü veya iç karartıcı şeyler yerine iyi işlerin konuşulmasını sağlamak ve toplumun moral düzeyinin artmasına katkı sağlamaktır;
 • yapılan iyi işlerden daha fazla kişilerin istifade edebilmesine zemin vermektir.

Mesleğe Hizmeti Ödüllendirme Programı, ödül verirken bazı kriterleri ön plana aldı. Kısaca değinmek gerekirse, ödül vereceğimiz işler ve kişiler:
  
 • Çeviri mesleğine özel bir fayda, farkındalık veya değer kazandıran bir çalışmayı yapan kişiler olmalı;
 • Toplum bireylerini iyi çalışmalar yapmaya teşvik edecek, onlara ilham verecek bir işi yapmış/yapıyor olmalı,
 • Yaptığı iyi çalışmanın yanında toplumda iyi bir birey olarak tanınan kişiler olmalı,
 • Ödülümüzü kabul edecek, düzenleyeceğimiz törenle bu ödülü almaya gönüllü olmalı,
 • ÇİD marka değerine ve bilinirliğine katkı sağlamalı,
 • ÇİD üyelerinin iştiyak ve aidiyetine katkı sağlamalı
  
Çeviriye Üstün Hizmet Ödülü Kategorileri

Kategori 1 –Sektöre Hizmet Ödülü: ÇİD Sektöre Hizmet Ödülü, çeviri işletmeciliği alanında uzun yıllar hizmet vermiş, çeviriye yaklaşım, teknik, yöntem veya süreçler açısından önemli başarılara imza atmış, kişiliği/kurumsallığı ve toplumsal sorumluluğuyla örnek olmuş ve alana kalıcı katkılarda bulunmuş sektörde kıdemli kişilere/işletmelere verilir.

Kategori 2- Yenilikçi Çeviri İşletmesi Ödülü: ÇİD Yenilikçi Çeviri İşletmesi Ödülü, çeviri işletmeciliği alanında çeviriye yaklaşım, teknik, yöntem veya süreçler açısından yenilikçi adımlar ile önemli başarılara imza atmış, kişiliği/kurumsallığı ve toplumsal sorumluluğuyla örnek olmuş ve alanın geleceğine kalıcı katkılarda bulunma potansiyeli gösteren işletmelere verilir.

Kategori 3- ÇİD Mansiyonları: ÇİD Mansiyonları, çeviri sektörüne ve ilişkili sektörlere önemli katkılarda bulunmuş kişilere/kuruluşlara verilir. Mansiyon sayısı ve mansiyon dalları ÇİD Ödül Kurul’un önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


Aday Gösterme

ÇİD üyeleri ödüllere aday gösterebilir ve gösterilebilir, ancak ödül verilen dönemde ÇİD Yönetim Kurulu’nda ve/veya ÇİD Ödül Kurulu’nda görev alan işletmeler ve kişiler, ancak bu kurullarda görev almayan üyelerce aday gösterilebilir.

Birden çok üye kendi aralarında iletişim kurarak ortak bir aday gösterebilir. Aday gösteren üye/ler, üzerinde aday gösterilen kişinin/kurumun tam adı/unvanı ve iletişim bilgileri ile birlikte aday gösterme gerekçesinin yazılı olduğu bir formu ÇİD Ödül Kurulu’na iletir. Bu bilgilerin tümünü içermeyen başvurular geçersiz sayılır.

Ödül Alacak Kişi ve Kuruluşların Belirlenmesi

Ödül alacak kişi ve kuruluşlar ÇİD üyelerinin gizli oylarıyla belirlenir. Oylama yöntemi Ödül Kurulu tarafından belirlenecek şekilde kapalı zarf usulü veya elektronik ortamda olabilir. Elektronik yöntemin kullanılacak olması halinde, elektronik ortamda her bir üye işletmenin her bir ödül kategorisi için tek bir oy kullanmasını ve IP adresi de dâhil kimliğinin gizli kalmasını teknik olarak sağlayacak bir platform sağlanması şarttır.

Belirlenen yöntem doğrultusunda gerçekleştirilen oylamada kullanılan oylar Ödül Kurulu tarafından sayılır ve ilgili sonuçlar, oy sayımına dayanak oluşturan belgeler ile birlikte Yönetim Kuruluna sunularak ilan edilir.

Çeviri İşletmeleri Derneği tarafından verilen Çeviriye Üstün Hizmet Ödülü’nün mesleğimizde önemli başarıların tetikleyici unsuru olmasını temenni ediyor, üyelerimizi ödüllendirmeye değer gördükleri çalışmalar için kişi ve kuruluşları aday göstermeye davet ediyoruz.


 

Çeviriye Üstün Hizmet Ödülleri Hakkında Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçiniz.


İletişim Formu