Üyelerin Yükümlülükleri

Üyelerin aşağıda belirtilen yükümlülükleri vardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyeler, üyeliğe kabul edildikleri tarihte bir defaya mahsus "Giriş Aidatı" ve yılda bir kez olmak üzere üyelik aidatı öder. Giriş aidatı ve yıllık aidatının tutarı Genel Kurul toplantılarında üyeler tarafından belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.