İKAPİKAP

İnsan Kaynakları Geliştirme Programı

Türkiye endüstriyel çeviri sektörünün en büyük sorunlarından biri, tüm diğer sektörlerde olduğu gibi, nitelikli eleman açığıdır. Çeviri İşletmeleri Derneği olarak bu açığı ortadan kaldırmak ve tüm çeviri sektörünün kalitesini yükseltmek en temel hedeflerimizden biridir.

Bu ihtiyacı doğrudan üniversitelerimizin karşılamasını beklemenin doğru ve yeterli olmadığını düşünüyoruz. İnsan Kaynaklarını geliştirmesi gereken asıl kaynak meslek içi eğitimdir. Ancak Çeviri şirketlerinin ortalama çalışan sayısı 6 – 8, en büyüğünün çalışan sayısının 25’i geçmediği ülkemizde meslek içi eğitim çok sınırlı ve zor olmaktadır. Bırakın bizim gibi küçük işletmeleri, büyük şirketler, holdingler dahi işbaşında eğitim için dışardan destek almaktadırlar. Bu nedenle nitelikli ve alan uzmanı (hukuk, ticari, medikal, finans, teknik vb.) çevirmen, proje yöneticisi, düzeltmen editör, denetmen (reviewer), son okuma (proofreader), terminolog, vb. gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere el birliği yaparak İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programını geliştirdik. Bu program kapsamında, çeviri sektöründe mevcut veya potansiyel çevirmenlerin düzenlenecek kurslarla geliştirilmesi ve çeviri işletmelerinde istihdam edilerek, tüm çeviri sektörünün kalitesinin artırmayı amaçlıyoruz.

Programımızın nihai amacı ise, yetişen nitelikli elemanlar ile tüm çeviri sektörünün kalitesinin artmasıdır.


İKAP Hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?


İletişim Formu