Kalite Politikası

Çeviri İşletmeleri Derneği, Türkiye'deki çeviri işletmelerinin standartlarını yükseltmek adına çalışmalar yapıyor.

Çeviri işletmelerinin kalite standartları konusunda eğitilerek hizmet kalitesini yükseltmeleri, veri tabanı politikaları, stil ve terminoloji süreçleri ile proje yönetimi uygulama becerilerinin geliştirilmesi onlara uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandıracak ve bu kazanım sektörümüzün değerini yukarıya taşıyacaktır.

Bu amaç doğrultusunda kalite kriterlerine yönelik yapılan çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz.
  • Çeviri işletmelerini bir araya getirerek, üyeler arasındaki işbirliğini teşvik ederek çeviri sektörünün önünü açan çalışmalar yapmak,
  • Türkiye çeviri sektörünün işleyişine katkı sağlayarak mevcut ve doğabilecek sorunlara çözüm getirecek çalışmalar yapmak,
  • Çeviri işletmelerinin dünya pazarlarında kabul görecek çeviri ve dokümantasyon kalitesine erişmesine ve bu pazarlarda rekabet edebilecek şekilde yapılanmasına destek olmak,
  • Çeviri sektöründe ve bağlantılı alanlarda faaliyet ve etkinlikleri desteklemek; mesleki ve fahri teşviklerle mesleğin bir bütün olarak yeniden yapılanmasına katkı sağlamak kaydıyla çeviri işletmelerinin kalitesini artırmak,
  • Hem çevirmenler hem de işletmeler için etik ilkeleri belirleyerek bu ilkelerin tavizsiz uygulanmasını sağlamak. Olası mesleki anlaşmazlıkların giderilmesi için yöntem ve uygulamalar geliştirmek.
  • Çevirmenliğin ve çeviri işletmeciliğinin gelişmesini uluslararası düzeyde destekleyerek; genç çevirmen ve işletmecilerin mesleki, kültürel ve sosyal gelişimi için karşılıklı değişim gibi organizasyonlara destek olmak,
  • Mesleğe yeni katılanlar için mesleki kurslar da dahil olmak üzere gereken eğitim seminerleri, toplantıları ve kurslarını düzenlemek.