Tarihçe

Çeviri İşletmeleri Derneği, 2007 yılında Türkiye’de çeviri sektörünün gelişmesine ve çeviri hizmet sağlayıcılarının güçlenmesine yol açacak çalışmaları ve düzenlemeleri gerçekleştirmek amacıyla sektörün önde gelen işletmeleri tarafından kuruldu.

2007 - Sn. Osman Kaya, kurucu üyeler tarafından derneğimizin başkanlığına seçilerek derneğimizin kurucu başkanı sıfatıyla ilk başkanlığını üstlendi ve derneğin kısa vadeli hedeflerini gerçekleştirme çalışmalarını sürdürdü.

2010 - Başkanlığa Prof. Dr. Sn. Işın Bengi seçildi ve Sn. Bengi başkanlığında derneğimiz kısa vadeli hedeflerin tamamlanmasıyla orta vadeli hedeflere yönelik çalışmalarına ağırlık verdi. 

2013 - Sn. Ahmet ÇALLI dernek başkanlığına seçildi. ÇİD, Sn. Çallı başkanlığında orta vadeli hedeflere yönelik çalışmalar ile faaliyetlerini sürdürdü. Akademi - Sektör İşbirliği Programı ilk olarak bu dönemde organize biçimde yürütülmeye başlandı.

2015 - Sn. Rafet Saltık derneğimizin başkanlığına seçildi ve derneğimiz Sn. Saltık başkanlığında orta vadeli hedeflerine hız verirken, aynı zamanda "Yeniden İpek Yolu" program adıyla uzun vadeli hedefleri doğrultusunda da çalışmalar başlattı. Bu çerçevede 10 odak alanında çalışma kurulları oluşturuldu. 

2016 - Çeviri işletmelerinin güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda kurulan Yönetici Okulu Programı ile üye işletmeler için her ay ücretsiz seminer ve atölye çalışmaları başlatıldı. İKAP yine bu amaca dönük olarak oluşturulan bir program oldu. 

2017 - ÇİD tarafından, uluslararası sektörlerle ilişkileri geliştirme amacıyla Avrupa Birliği Çeviri İşletmeleri Dernekleri Topluluğu'na (EUATC) yapılan üyelik başvurusu 2017 yılında onaylandı. Her ülkeden sadece bir STK'nın üyeliğe kabul edildiği EUATC ile ÇİD ülkemizi AB Ülkelerinin Çevri Sektörleri önünde temsil eden kurumu haline geldi.