Çeviri Sektörü - Akademisyeler Zirvesi 2019Çeviri Sektörü - Akademisyeler Zirvesi 2019

Toplantımızın 5 Ekim 2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar sektör uzmanlarının ve çeviri akademisyenlerinin talepleri üzerine ASİP Yürütme Kurulu tavsiyesiyle ÇİD Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca Çeviri Sektörü ve Akademisyenler Zirvesi adlı etkinliğimiz bundan sonra daima Akademik Güz Dönemi başlarında her yıl için ayrıca belirlenecek tarihte yapılacaktır. Bu kararın ardında çeviri sektöründen ve akademik çevrelerden gelen talepler yer almaktadır. Tarafımıza gelen taleplerin tümü Mayıs ayının hem akademik kurumlarda hem de çeviri işletmelerinde yoğun bir dönem olduğunu işaret etmektedir.

Çeviri sektörü ile çeviri akademisyenlerini bir araya getirerek ortak konuların tartışılmasına ve kaygı uyandıran noktalar için çözüm arayışına zemin veren toplantımız bundan böyle bazı düzenlemeler eşliğinde yapılacaktır. Öncelikle her toplantı için bir ana tema belirlenecek ve belirlenen bu ana tema konusunda görüş bildirmek isteyenler için önceden çağrı yapılacaktır. Çağrıya gelen yanıtlar doğrultusunda isteklilere toplantı sırasında süre ayrılarak ana temanın sektör ve akademi temsilcileri tarafından tartışılmasına olanak sağlanacaktır.

Ektinlik sonunda, yapılan önerilerin, tartışmaların ve sonucun derlendiği bir sonuç bildirgesi yayınlanacaktır.

Çeviri sektörünün gelişmesi adına etkinliğimize ilgi göstererek katılım sağlayan tüm sektör uzmanları ve akademi temsilcilerine şimdiden teşekkür ederiz.

ÇİD Yönetim Kurulu