Çeviri İşletmeleri Derneği, ülkemizde verilen çeviri hizmet kalitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, çeviri işletmeleri standartlarını uluslararası düzeye yükseltmek, çeviri işletmeleri arasındaki diyaloğu ve iletişimi iyileştirmek, etik mesleki değerlerin yerleşmesi ve güçlenmesi için etkin rol oynamak, yeni çevirmenlere ve yeni işletmelere yol göstermek, tüketici bilincini artırmak hedefi ile kurulmuştur.

  • Tüm Haberler