ÇİD Programları

Akademi - Sektör İşbirliği Programı

Çeviri İşletmeleri Derneği, geliştirdiği “Akademi-Sektör İşbirliği Konferansları” projesiyle her yıl onlarca üniversitede akademisyen ve öğrencilerle buluşmakta; onlara piyasa deneyimlerini aktarmakta ve ülkemizin genç beyinlerinin daha iyi yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

Derneğimiz kurulduğundan bu yana devam eden ve dernek üyesi firmalarda çeviribilim öğrencilerine staj imkanı tanıyan staj programının sonuçları sektör ile akademi arasında daha sıkı bir köprü kurulması gerekliliğini ortaya çıkarmış ve derneğimiz yönetim kurulu çeviri işletmelerinin çeviri bölümü bulunan üniversitelerde bir seminerler dizisi oluşturmasına karar vermiştir. Dernek olarak bu proje fikrini ilk kez 23 Mayıs 2014’te Işık Üniversitesi, Maslak, Istanbul’da üniversitelerin çeviri bölümleriyle düzenlediğimiz bir günlük bir etkinlik olan “Sektör-Akademi İşbirliği Platformu Toplantısı” sırasında duyurduk.  Bu etkinlikte o zamanki başkanımız Sn. Ahmet Çallı ve başkan yardımcımız Sn. Cihat Salman birer konuşma yaparak sektör-akademi işbirliğinin önemine değindiler. Daha sonra çeşitli üniversitelerden hocaların ve derneğimiz üyesi sektör temsilcilerinin katılımıyla çeşitli paneller ve yuvarlak masa toplantıları yapılarak konuyla ilgili tarafların görüşleri ortaya kondu. Projemiz akademiyi temsil eden bölüm hocalarınca olumlu karşılandı.
 

Bu toplantıdan sonra tüm üyelerimize yapılan bir duyuruyla bizlerin “ÇİD ROADSHOW” diye adlandırdığımız bu projede yer almak isteyen üyelerimiz göreve çağrıldı.  Çeviri bölümlerinin öğrencileri ve öğretim görevlileriyle paylaşmak istediğimiz bilgi ve deneyimlerimizi yapılandırarak bir seminerler dizisi programı hazırladık ve üniversitelere duyurduk. Üniversitelerden hızla olumlu cevaplar alarak Şubat 2015’ten başlayacak şekilde seminer takvimimizi hazırladık. Şubat-Mayıs 2015 arası çok yoğun bir programla talep üzerine Istanbul, İzmir ve Ankara’da çeşitli üniversitelerin çeviribölümü öğrencilerine ve öğretim görevlilerine seminerler verdik. Derneğimizin tamamen ücretsiz olarak sunduğu bu seminerler dizisini önümüzdeki yıllarda farklı formatlarda ve çeviri alanında yenilikçi bir anlayışla yürütmeye devam edeceğiz. Amacımız sektörel deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi çeviribilim akademisyenleri ve öğrencileriyle paylaşarak eğitime katkıda bulunmak ve mezunların daha donanımlı olarak mesleğe başlamalarını sağlamaktır. 

Çevirmenliğin ve çeviri işletmeciliğinin gelişmesini uluslararası düzeyde desteklemek, genç çevirmen ve işletmecilerin mesleki, kültürel ve sosyal gelişimine destek olmak adına büyük önem atfettiğimiz bu projeye siz de katılarak katkı sağlayabilirsiniz.

2015 yılı ÇİD ROADSHOW - üniversiteler, konuşmacılarımız, seminer konuları ve tarihler:

Üniversite Konuşmacı Seminer Başlığı Tarih
Marmara Üniversitesi, Istanbul Ahmet Çallı
ES Lokalizasyon
Çevirmenin mali ve hukuksal yükümlülükleri ve etik.
Yerelleştirme sektöründe staj ve kariyer planlama.
18.02.2015
Marmara Üniversitesi, Istanbul Talat Yazıcı
Diltra Çeviri
Belgelerin BDÇ araçlarına hazırlanması ve klavye kullanım teknikleri.
Hukuk çevirisi uygulamaları.
04.03.2015
Marmara Üniversitesi, Istanbul Ahmet Çallı
ES Lokalizasyon
Çeviride Kalite 04.03.2015
9 Eylül Üniversitesi, İzmir Ahmet Çallı,
ES Lokalizasyon
Çeviride Kalite.
Çevirmenin mali ve hukuksal yükümlülükleri ve Etik
12.03.2015
Boğaziçi Üniversitesi,
Istanbul
Ahmet Çallı
ES Lokalizasyon
Çevirmenin mali ve hukuksal yükümlülükleri ve Eti 18.03.2015
Boğaziçi Üniversitesi,
Istanbul
Levent Dede
 
Proje-Süreç Yönetimi 22.12.2014
Marmara Üniversitesi, Istanbul Ahmet Çallı
ES Lokalizasyon
Çeviride Kalite 23.03.2015
İzmir Ekonomi Üniversitesi Osman Kaya
Universal Dil
Çevirmenlik ve Meslekleşme 23.03.2015
Istanbul Üniversitesi Levent Dede
Diltra Çeviri
ve
Ümit Özaydın
Dragoman
Biçem Kılavuzu ve Terminoloji 07.04.2015
Atılım Üniversitesi, Ankara Osman Kaya
Universal Dil
Çevirmenlik ve Meslekleşme 08.04.2015
Atılım Üniversitesi, Ankara Levent Dede
 
Diltra Çeviri
Proje-Süreç Yönetimi 08.04.2015
Atılım Üniversitesi, Ankara Ümit Özaydın-Levent Dede
Dragoman
Biçem Kılavuzu ve terminoloji.
Çeviride kullanılan BDÇ araçları ve diğer yardımcı programlar.
09.04.2015
Atılım Üniversitesi, Ankara Ahmet Çallı
ES Lokalizasyon
Çeviride Kalite.
Çevirmenin mali ve hukuksal yükümlülükleri ve etik.
Yerelleştirme sektöründe staj ve kariyer planlama.
09.04.2015
Atılım Üniversitesi, Ankara Cihat Salman
Mirora Çeviri
Çeviri İşletmelerinin Finansal Yönetimi 10.04.2015
Atılım Üniversitesi, Ankara Talat Yazıcı
Diltra Çeviri
Belgelerin BDÇ araçlarına hazırlanması ve klavye kullanım teknikleri.
Hukuk çevirisi uygulamaları
10.04.2015
Atılım Üniversitesi, Ankara Dilek Yazıcı
Diltra Çeviri
Uluslararası Eksende Ticari Çeviri Uygulamaları 10.04.2015
Marmara Üniversitesi,
Istanbul
Levent Dede
Diltra Çeviri
ve
Nilgün Başaran
NGN Çeviri
Proje-Süreç Yönetimi 13.04.2015
Marmara Üniversitesi,
Istanbul
Osman Kaya
Universal Dil
Çevirmenlik ve Meslekleşme 13.04.2015
İzmir Ekonomi Üniversitesi Levent Dede
Diltra Çeviri
Proje-Süreç Yönetimi 27.04.2015
Marmara Üniversitesi Istanbul Cihat Salman
Mirora Çeviri
Çeviri İşletmelerinin Finansal Yönetimi 04.05.2015
Marmara Üniversitesi, Istanbul Dilek Yazıcı,
Diltra Çeviri
Uluslararası Eksende Ticari Çeviri Uygulamaları 04.05.2015
İzmir Ekonomi Üniversitesi Ahmet Çallı
ES Lokalizasyon
Çeviride Kalite 04.05.2015
İzmir Ekonomi Üniversitesi Ahmet Çallı
ES Lokalizasyon
Çevirmenin mali ve hukuksal yükümlülükleri ve Etik 04.05.2015
Istanbul Üniversitesi Osman Kaya
Universal Dil
Çevirmenlik ve Meslekleşme 08.05.2015
Marmara Üniversitesi Ümit Özaydın
Dragoman
Çeviride kullanılan BDÇ araçları ve diğer yardımcı programlar) 13.05.2015
Marmara Üniversitesi Levent Dede
Diltra Çeviri
ve
Ümit Özaydın
Dragoman
Biçem Kılavuzu ve Terminoloji 13.05.2015