Kalite Politikası

Çeviri İşletmeleri Derneği, Türkiye'deki çeviri işletmelerinin standartlarını yükseltmek adına çalışmalar yapıyor.

Çeviri şirketlerinin veri tabanı politikalarının, kalite standartlarının, stil ve terminoloji süreçlerinin ve proje yönetimi anlayışlarının belirli bir düzeyin üzerine çıkarılması; bunun sonucunda toptan bir kalite seviyesine ulaşılması, uzun vadede meyvelerinin toplanacağı bir yapıyı işletmelerimize tahsis edebilir.

Bu amaç doğrultusunda kalite kriterlerine yönelik yapılacak çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Çeviri işletmelerini bir araya getirerek, üyeler arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve çeviri sektörünün önünü açan çalışmalar yapmak,

  • Türkiye çeviri sektörünün işleyişine katkı sağlayarak mevcut ve doğabilecek sorunlara çözüm getirecek çalışmalar yapmak,

  • Çeviri işletmelerinin dünya pazarlarında kabul görecek çeviri ve dokümantasyon kalitesine erişmesine ve bu pazarlarda rekabet edebilecek şekilde yapılanmasına destek olmak,

  • Çeviri hizmetleri konusunda genel ve teknik bir veri tabanı oluşturmak,

  • Çeviri sektöründe ve bağlantılı alanlarda faaliyet ve etkinlikleri desteklemek; mesleki ve fahri teşviklerle mesleğin bir bütünolarak yeniden yapılanmasına katkı sağlamak kaydıyla çeviri işletmelerinin kalitesini artırmak,

  • Hem çevirmenler hem de işletmeler için etik kuralları tespit etmek ve bu kuralların tavizsiz uygulanmasını sağlamak. Olası mesleki anlaşmazlıkların giderilmesi için yöntem ve uygulamalar geliştirmek.

  • Çevirmenliğin ve çeviri işletmeciliğinin gelişmesini uluslararası düzeyde destekleyerek; genç çevirmen ve işletmecilerin mesleki, kültürel ve sosyal gelişimi için karşılıklı değişim gibi organizasyonlara destek olmak,

  • Mesleğe yeni katılanlar için mesleki kurslar da dahil olmak üzere gereken eğitim seminerleri, toplantıları ve kurslarını düzenlemek...