İhtisas Kurulları

Rafet Saltık


Yeniden İpek Yolu - Rafet Saltık

Çeviri İşletmeleri Derneği’ne üye bir avuç tercüme bürosu olarak bir hayal kurduk. Aslında büyük bir hayal kurduk. Anadolu’muzda Yeniden İpek Yolu’nu kuracağız. Geçmişte binlerce yıl dünya ticaretinin geçiş yolu olan Anadolu'muzu bu kez dünya çeviri ticaretinin geçiş yolu haline getirmek istiyoruz. Kısacası dünya çeviri hizmetleri akışını Anadolu üzerinden yönlendirmek için kolları sıvadık. “Yeniden İpek Yolu” adını verdiğimiz bu program tam 10 yıllık süresi olan ve tüm Türk Çeviri Sektörünü içine alan bir program. Bu program süresi boyunca, uluslararası pazarlarda etkin hale gelerek dünyadaki sanayi ve ticaret kurumlarına çeviri hizmetleri sunma kapasitesine sahip en az 100 çeviri işletmesi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bacasız sanayi dediğimiz "Çeviri Sektörü" çatısı altında hep birlikte çalışmayı ve hep birlikte kazanmayı hedefliyoruz.

Talat Yazıcı


İKAP - İnsan Kaynakları Geliştirme Programı - Talat Yazıcı

İş dünyasının olmazsa olmazlarından biri iş başında eğitimdir. Zira tüm mesleklerde mesleğin gerektirdiği incelikleri, uzmanlıkları işbaşında öğrenebilirsiniz. Öte yandan, ülkemizde Çeviri İşletmeleri ortalama 8-10 kişiden oluşmaktadır. 8-10 kişilik işletmelerin ise işbaşında meslek eğitimi düzenlemeleri son derece zordur. Bırakın bizim gibi küçük işletmeleri, büyük şirketler, holdingler dahi işbaşında eğitim için dışardan destek aramaktadırlar. Bu nedenle nitelikli çevirmen, proje koordinatörü, düzeltmen, editör, terminolog, vb. gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere el birliği yaparak bir proje geliştiriyoruz. Bu sayede düzenleyeceğimiz kurslarla, ilk aşamada işletmelerimizin ve sektörün nitelikli eleman açığını karşılamayı amaçlıyoruz. Projemizin nihai amacı ise, yetişen nitelikli elemanlar ile çeviri sektörünün kalitesinin artmasıdır.

Senem Kobya - Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ


ASİP - Akademi – Sektör İşbirliği Programı - Senem Kobya - Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ

Gelecek nesillerin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla dünyanın her yerinde akademik kurumlarla sektör temsilcileri arasında sıkı işbirliği kurulur. Aynı düşünceden hareketle Çeviri İşletmeleri Derneği de bir program geliştirerek ülkemizde Üniversitelerimizin Mütercim Tercümanlık Bölümleriyle Çeviri Sektörü arasında yakın işbirliği sağlamıştır. Program çerçevesinde üniversiteler ziyaret edilerek konferanslar düzenlenmektedir. Konuşmacılar, derneğimizin üyesi olan işletmelerin temsilcileridir. Sektörde elde ettiği deneyimleri genç nesillere aktarmaya hazır olan başarılı işletme temsilcilerinden oluşan konuşmacılar bir yandan el ettikleri deneyimleri öğrencilerle paylaşmakta, diğer yandan gelecekte çeviri sektörünün aktif oyuncuları olacak olan öğrencilere kendilerini nasıl hazırlamaları gerektiği konusunda ipuçları vermektedir. ÇİD'in bir sosyal sorumluluk projesi olan ve 2015 yılında başlayan projede bugüne kadar 20'ye yakın konferans gerçekleştirilmiştir.

Rüya Kanık


Üyelik Geliştirme - Rüya Kanık

Birlikten güç doğar! Çeviri İşletmeleri Derneği sizinle büyüyecek. Çeviri sektörünü kalkındırmayı ve çeviri ürününe değer kazandırmayı ana hedefleri olarak belirleyen çeviri işletmelerini derneğimize bekliyoruz. Derneğimizin üye işletmelere sağladığı avantajlardan yararlanmak, sektörümüzü destekleyici düşüncelerinizi bizlerle paylaşmak, yurt dışında görünür olmak, daha çok kazanmak ve büyümek istiyorsanız bize katılın. Türkiye’nin her yerinden ister iki kişilik bir işletme ister uluslararası çalışan büyük bir işletme olun bize katılmak için ilk adımı başvurmakla atabilirsiniz. Hep birlikte kazanalım, hep birlikte kalkınalım.

Cânâ Özgen Birler


Yurtdışı Fuar Organizasyonları - Cânâ Özgen Birler

Dünyaya Açılıyoruz, Hazır Olun ! Çeviri İşletmenleri Derneği olarak, siz üyelerimizle birlikte 2016 yılı içerisinde düzenlenecek olan uluslar arası öneme sahip dört fuara, KOSGEB ve Türkiye İhracatçılar Birliğinin finansal desteği ile katılıyoruz. Size kalan; Sadece, seçiminiz... CEBIT Almanya - Hannover; Dünya'nın önde gelen Teknoloji Fuarı. HANNOVER MESS Almanya - Hannover; Endüstriyel teknoloji için Dünya'nın önde gelen Ticaret Fuarı. MEDICA Almanya - Düsseldorf; Dünya'nın önde gelen Medikal Fuarı. METAV Almanya - Düsseldorf; Dünya'nın önde gelen Metal İşçiliği Fuarı.

Celal Yalçıtaş


İş Ortaklığı Geliştirme Programı - Celal Yalçıtaş

İş Ortaklığı Programı, üye işletmelerin düzenli olarak satın aldıkları ürün ve hizmet kalemlerinde dernek olarak belirli bir tedarikçiyi seçmeyi ve bu tedarikçiyi tüm işletmelere tanıtarak işbirliği yapmalarına zemin hazırlamayı içine alan bir projedir. Bu proje sayesinde, üyelerimiz satın aldıkları ürün ve hizmet kalemleri için programımıza dahil olan firmalardan teklif alarak mevcut tedarikçilerinin fiyat ve kalitesini karşılaştırabilir ve maliyet etkin satın alma gerçekleştirebilir. Geniş bir yelpazeye yayılan iş ortaklarımız düzenlediğimiz toplantılara katılarak üyelerimizle ve diğer iş ortaklarıyla tanışarak çok farklı alanlarda yeni ufuklara yelken açabilirler. Bünyesinde sektörümüzün önemli çeviri işletmelerini barındıran derneğimizin İş Ortaklığı Programına katılan firmalar, üyelerimiz ile doğrudan da görüşme ve müşteri portföylerini genişletme imkanına sahip olurlar.

Özgür Karaköse


Çeviride Mesleğe Hizmeti Ödüllendirme Programı - Özgür Karaköse

Toplumda güzel uygulamaların teşvik ve taltif edilmesinin benzeri güzel uygulamalara ilham verdiğinden hareketle Çeviri İşletmeleri Derneği, çeviri çalışmalarıyla topluma hizmette bulunan veya çalışmalarıyla çeviri sektörünün gelişmesine hizmette bulunan kişi veya kurumlara ödül vermektedir. Belirtildiği üzere, ödülün amacı toplumda güzel uygulamaların ilham kaynağı olmasına katkı sağlamaktır. Liderler doğası gereği hizmet üretir. Toplumda gençler ise bu yararlı hizmetlerden ilham alır ve farkında olmadan güzel hizmetler üretmeye başlar. İnanıyoruz ki, toplumsal kalkınma öncelikle düşünsel bir farkındalıktır. Bu farkındalığı doğası gereği yaptıkları topluma fayda üretenler sağlar. İşte bu nedenle toplumda güzel işlere imza atanları, topluma hizmet verenleri ödüllendiriyoruz.

Talat Yazıcı


Yönetici Okulu Programı - Talat Yazıcı

Yönetici Okulu, çeviri işletmelerinde karşılaşılan işletme sorunlarının bir gündem maddesi olarak ele alındığı bir dizi panelden oluşan bir programdır. Programın ele alınan konuda uzman kişilerin konuyu aydınlatmasına dayanması, katılımcıların fikir ve görüşlerine yer vermesi ve ilgili sorunun çözümüne ilişkin bir arayış nitelikli olması nedeniyle, her bir oturum bir çalıştay olarak da değerlendirilebilir. Programın amacı, büyük çoğunluğu küçük işletmeler sınıfında yer alan çeviri işletmelerinin işletmeci ve yöneticilerini belirli işletme ve yönetim konuları hakkında bilgilendirmek, seçili sorunlar hakkında kendilerine interaktif bir ortamda yasal ve pratik çözümler göstermek suretiyle kendilerini eğitmek ve işletmelerini daha verimli çalıştırmalarına katkı sağlamaktır.

Samet Kürşat Özel


Çeviri Hizmetlerinde Teşvikler - Samet Kürşat Özel

ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere sunulan teşvikler ve destek programlarından çeviri işletmelerinin daha fazla yararlanmasını sağlamak için oluşturulan bu program, bir yandan üye işletmelerimize ücretsiz danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasını hedeflerken diğer yandan ÇİD tarafından desteklenen ortak ticari girişimlerin düzenlenmesiyle üye işletmelerin masraflarının yasalar çerçevesinde karşılanması için gerekli zemini sağlıyor.

Mete Özel


Staj Programı - Mete Özel

Üniversitelerimizin lisans ve önlisans programlarında öğrenim gören mütercim tercümanlık öğrencilerinin zorunlu veya tercihli staj programlarının düzenlenmesi için oluşturulan staj programında temel hedef üniversitelerde ilgili bölüm başkanlıklarıyla koordineli biçimde çalışarak öğrencilerin başarıyla staj yapacakları işletmelere yönlendirilmesinin sağlanması. Aynı zamanda işletmelere staj süreciyle ilgili danışmanlık hizmeti veren programda işletmelerin öğrencilere daha yararlı bir staj dönemi sunmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Uğur Mutlu


STK İlişkileri Geliştirme Programı - Uğur Mutlu

Bir sivil toplum kuruluşu olarak ÇİD, toplumun dinamiklerini oluşturan sivil toplum kuruluşlarıyla iyi ilişkiler geliştirmeye çok önem vermektedir. Sivil toplum kuruluşlarını toplumsal kalkınmanın lokomotifleri olarak gören ÇİD, topluma yararlı çalışmalar içinde bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla iyi ilişkiler ve ortak etkinlikler düzenlemeye açık politikaların toplumun ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inanmaktadır.

Dilek Yazıcı


Uluslararası İlişkiler Geliştirme Programı - Dilek Yazıcı

Çeviri sektörünün en temel temsilcilerinden oluşan ÇİD, sektörü uluslararası çevrelerde tanıtmaya ve tüm uluslardan muadilleriyle bir araya getirip ortak çalışmalar geliştirmeye büyük önem vermektedir. Bu çalışmaların ürünü olarak dünyanın saygın çeviri kuruluşlarıyla çalışma ortaklıkları geliştirilmiş, birlikte etkinlikler planlanmıştır. Uluslararası İlişkiler Geliştirme Programının çalışmaları dahilinde öncelikle GALA ve Elia ile geliştirilen çalışma ortaklıkları, Avrupa Birliği Çeviri İşletmeleri Cemiyeti olan EUATC içinde Türkiye'yi temsilen üyeliğe kabulü ile taçlanmış bulunmaktadır. Bu birlikte Türkiye'yi temsil eden ÇİD, EUATC'nin de bir üyesi olarak üyelerine uluslararası vizyon sunmayı ve uluslararası ortamlarda ilişkiler kazandırmayı hedeflemektedir.

Asuman Abdülazizoğlu


Sosyal Etkinlikler Düzenleme Kurulu - Asuman Abdülazizoğlu

Çeviri Işletmelerinin birlikte vakit geçirmesinin hem kendilerine hem de sektörümüze faydası olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla kurulan Sosyal Etkinlikler Düzenleme Kurulu yıl boyunca şehir içi ve şehir dışında seminerler, kültür gezileri ve etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır. Düzenlenecek olan haftasonu etkinliklerinde karşılıklı fikir alışverişleri amacıyla seminerler, atölye çalışmaları yer alırken aynı zamanda işletmelerin şehir yaşamından uzakta keyifli bir ortamda birlikte vakit geçirmesi de hedeflenmiştir.

Senem Kobya


Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya - Senem Kobya

Çeviri İşletmeleri Derneği, "birlikte çalışıp beraber kazanmayı" hedefler. Bu misyonu da ancak çeviri işletmelerinin tek bir çatı altında toplanarak birlikte hareket edebilecekleri bir kurumsal platformda gerçekleştireceğine inanır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım İhtisas Kurulu olarak görevimiz ÇİD'in sunduğu ayrıcalıkları, ÇİD üyesi olmanın getirdiği avantajları ve prestiji, Türk çeviri işletmelerine eksiksiz ve doğru biçimde anlatmak, kamuoyu bilinci yaratmak ve hizmet standartlarının etkin biçimde duyulmasını sağlamaktır. Konferanslar, söyleşiler ve toplantıların yanı sıra sosyal medya ve çeviri blogları ile de dijital platformda görünür ve göz önünde olmak amacıyla çalışmaktayız.