Hedefler

Kısa vadeli hedefler:
Çeviri sektöründe üzerinde mutabakata varılmış standartların, tanımlamaların oluşturulmasında katkıda bulunmak ve Türkiye'deki çeviri işletmelerini tek bir çatı altında toplayarak, birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak kurumsal yapının temellerini atmak.

Orta vadeli hedeflerimiz:

  • Etik ilkelerin uygulanması ve denetlenmesi çerçevesinde gerektiğinde yaptırım gücünün oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu amaca yönelik sektörel tahkim kurulunun oluşturulmasını sağlamak,
  • Hazırlanacak olan sözleşmeler ile hukuki sorunların en aza indirgenmesini sağlamak,
  • Çeviri işletmelerinde mesleki kurallar ve iş prensipleri geliştirerek ortak bir mesleki anlayışın yerleşmesini sağlamak,
  • Hizmet standartlarının kararlaştırılıp etkin bir şekilde duyurulmasını sağlamak...

Uzun vadeli hedeflerimiz:

  • Çeviri işletmelerinin kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber hareket etmesini sağlamak,
  • “Andlı çeviri” kavramının yeniden ele alınabilmesini sağlamak
  • Fikri mülkiyet ve diğer yasaların hazırlanmasında etkin taraf olmaya gayret etmek
  • Müşteri nezdinde hizmet tanımlarının ve kalite süreçleri bilinçlendirme çalışmalarının sonuç vermesini sağlamak
  • Tedarikçiler, müşteriler ve çözüm ortakları için güvenilir ve etkin bir örgüt mahiyetine bürünmek.