Türk Çeviri Sektörü Avrupa Birliği’ne girdi

EUATC 
Türk Çeviri Sektörü Avrupa Birliği’ne girdi               

   Çeviri İşletmeleri Derneği’nin (ÇİD) EUATC Üyeliği Onaylandı. Çeviri sektörünü temsilen AB üyesi her ülkeden sadece bir sivil toplum kuruluşunun üye olabildiği Avrupa Birliği Çeviri İşletmeleri Dernekleri Birliği EUATC, üyeliğe Türkiye’den ÇİD’i kabul etti. EUATC’nin Belgrad’ta düzenlenen Genel Kurulunda ÇİD’in EUATC’ye üyeliği resmen ilan edildi.
Geçtiğimiz günlerde EUATC’nin Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta yapılan Genel Kurulunda Türkiye’den Çeviri İşletmeleri Derneği’nin Türkiye’nin Çeviri Sektörünü temsil etmek üzere üyeliğe kabul edildiği kamuoyuna açıklandı. İki yıllık bir izleme sürecinde başarılı bir sınav vererek, EUATC üyeliğine kabul edilen ÇİD bu sayede Türk Çeviri Sektörünün önünü açacak bir hamleyi de gerçekleştirmiş oldu.

Avrupa ülkelerinde çeviri sektörünün gelişmesi ve çeviri mesleğinde gelişmelerin paylaşılması amacıyla faaliyet gösteren EUATC’nin diğer yandan sektörde faaliyet gösteren ulusal kurumların AB ilerleme fonlarından yararlanmasında köprü olmak gibi bir görevi var. AB kaynaklı fonların yararlandırılmasında özellikle çevirmenlerin mesleki eğitimleri ve çeviri alanındaki uluslararası etkinliklerin teknik ve finansal olarak desteklenmesi konulu projeler öne çıkıyor.
Sırbistan Çeviri işletmeleri Derneği UPPS tarafından düzenlenen Balkan Dil Endüstrileri Sempozyumu’nun hemen ardından düzenlenen EUATC Genel Kuruluna Türkiye temsilcisi ÇİD üye sıfatıyla katıldı. Türkiye’nin çeviri sektörünü temsilen toplantıya katılan ÇİD Başkanı Rafet Saltık çevirinin karakter olarak uluslararası işbirliği ve güçbirliği gerektirdiğini vurgulayarak “Türk Çeviri Sektörünün güçlenmesi için uzun vadeli projeler hazırlıyoruz. Halen çalışmakta olan çevirmenlerin yeteneklerini geliştirmeye dönük projelerin yanında çok önem verdiğimiz projeler çeviri işletmelerinin verimliliklerinin ve karlılıklarının geliştirilmesine dönük projeler. EUATC desteğiyle birlikte geliştireceğimiz projeler sayesinde, bugüne kadar kendi olanaklarıyla hareket ederek belli bir düzeyde kalmak durumunda olan işletmelerimizin küresel pastadan alacağı pay artacaktır.” diye konuştu. EUATC’de Türkiye’yi temsilen konuşan ÇİD Başkanı Rafet Saltık konuşmasının devamında, “Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin sahip olduğu dinamizm Avrupalı birçok ülkede hayranlıkla dile getiriliyor. Çeviri teknolojileri veya mesleki deneyim noktasında şu an için yeterli düzeyde olmayabiliriz; ancak bize biraz fırsat tanınması durumunda tüm bunlar çok kolay aşılacaktır. Sahip olduğumuz dinamik ve enerjik yapımız, bizi kısa zamanda tüm dünyada eşit rekabet edebilir düzeye getirecektir. Bu da kurduğumuz iyi ilişkiler ve uluslararası işbirliği sayesinde gerçekleşecektir.” dedi. Yapılan genel kurulda alınan tavsiye kararı doğrultusunda EUATC, önümüzdeki yıl İspanya’da yapılacak konferansın ardından 2019 yılında uluslararası yıllık konferansını İstanbul’da yapmaya hazırlanıyor.